Tlumacz wegiersko polski

Zapewne najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest zatem, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co powoduje przekład procesem łatwym i nieomal automatycznym. Niestety, realia przedstawiają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje zarówno w niepewności, jak te często jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz sposobów użycia obu języków. Wielu młodych w prostych zawodzie tłumaczy pochodzi z mylnego założenia, iż ich profesja zaliczana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że istnieją ścisłe kontakty pomiędzy określonymi nastrojami i ruchami w innych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest trwanie, że są niezmienne formy tłumaczenia, które można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza zupełnie nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy zachowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do budowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów wciąż jest modernizowania i wdrażane są nowe rozwiązania, to tłumaczenie maszynowe potem nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie stawiane jest profesjonalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O profesjonalistów w dużych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż wpływanie to zajęcie skomplikowane, które chce od autora przekładu wielkiej wiedzy, wielkiego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami istnieją wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie natrafia tłumacz angielskiego zaleca się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i docelowego w wyrazach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy płynące z pozostałych języków brzmią prawie jednakowo, choć ich oznaczania oddają się diametralnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz również pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.