Tlumaczenie konsekutywne ze sceny

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest jakimś z rzędów tłumaczenia ustnego i realizuje się po dokonaniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz wydobywa się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego kwestie i po jego wykonaniu odtwarza ją w sumy w obcym języku. Często czerpie z uprzednio sporządzonych uwag w trakcie przemówienia. Na tą chwilę tłumaczenie konsekutywne wielkim stopniu zmienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego odnosi się do selekcji tylko najważniejszych danych i dania komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne obraca się gównie przy małej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane jeszcze w sukcesie gdy autor nie ma szansy zapewnienia dobrego sprzętu koniecznego do tłumaczenia symultanicznego. Daje się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Stanowi toż teraz jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne dzieli się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, gdyż są one kilka bolesne dla odbiorcy, jaki jest zmuszony czekać kilka minut na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest prostą pracą wymagająca od tłumacza dobrego skupienia i pięknej znajomości języka. Bardzo dużo zrobiony i wyszkolony określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Przedstawiaj nie ma okresu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lekturze tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i nauki tłumaczenia. Potrafią wówczas żyć teksty wystąpień czy prezentacje.