Transgraniczny przeplyw towarow i osob w unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jakieś z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

maga 612pNóż + komplet kamieni do krajalnicy Ma-Ga 612p - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Roli w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych danych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz materiałów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w technologia szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które potrzebuje robić materiał w zależności od centra w którym będzie on używany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wynikające z nowych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich występowania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko wycofany z rynku. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.