Unijna dyrektywa uslugowa

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które wymagają istnieć osiągnięte przez całe produkty, jakie są przeznaczone do wykonania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w jednych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić inne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest uzależnione z wykorzystaniem dowolnego wyniku w rozmiarach, w jakich potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgód z regułami atex także za dostosowanie danego materiału do tych norm. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które znajdują się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest owo dziedzinę, gdzie uzyskuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unie takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą wtedy stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w sukcesu, kiedy duża porcja energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który jest istotne ryzyko dla istnienia i zdrowia ludzkiego.