Wybuch chorzow 3 maja

Mianem wybuchu wybiera się gwałtowne wydzielenie sporych kwoty energii. Wydarzenie to sprawia ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi wówczas grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej przylegają do nich powierzchnie, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, powstających w całości gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich są za wielkie temperatury. Warto wiedzieć, iż w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których efekty byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a też naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wysoko wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest ochrona przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały wykonane specjalne ustawy, informacje oraz normy, których zamiarem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W polach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo chodzących w nich wszystkim.