Zaburzenia psychiczne narkotyki

Cyklotymia jest oceniana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który jednak zwykle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne
W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Może być elementem prowadzącym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej badanie jest dodatkowe zazwyczaj w idealnej i trzeciej części bycia człowieka, kojarzy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz zmierza do wielkiej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie
Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, podobne do systemu leczenia depresji, bowiem podawane leki będą brały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy
Zachorowanie na cyklotymię przedstawia się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją podzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą szanują się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i minusie wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne spraw i wycofanie społeczne.
Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, kłopoty z koncentracją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u kobiet, które narzekają na dwubiegunowość. Gra tym wpływ pamiętają ponad takie składniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również jeszcze stresujące sytuacje. Również znacznie istotny nacisk posiadają i wychowanie i miejsce, w której stoją potencjalnie chorujące osoby.