Zamkniecie firmy w trakcie urlopu macierzynskiego

W wypadku gdy chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zainteresować się nie tylko sprawami związanymi głównie z pracą, lecz także kasą fiskalną. Nie można ot właśnie o niej zapomnieć, pomimo że używamy ją jak szpiega, który sprawdza nasz obrót gotówką a jaka zapewni wszelkim danych Urzędowi Skarbowemu, gdy zajdzie taka problem.

Kasa fiskalna a skończenie prace? To pytanie stawia sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest przewidziany w Zdecydowaniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sytuacji kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet od czasu jej powstania u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A zatem w kwestię rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w sezonie 7 dni z zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy też zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z liście. Na indywidualny koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały czas pracy kasy. Należy spełnić obecnego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie umieszcza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak może się domyślasz, raporty biorą na końca porównanie tego, co stało odczytane z kasy z obecnym, co służył w deklaracjach miesięcznych czy kwartalnych. Aby zapobiec niezbyt dobrej sytuacji dobrym pomysłem będzie wydrukowanie raportu za okres sprzedaży, który zestawisz ze naszymi deklaracjami VAT. Będziesz posiadał nadzieję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto także wspomnieć, że przy tworzeniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, lub jako podatnik korzystaliśmy z pomocy na kwotę fiskalną. Musimy jeszcze wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kasa była traktowana krócej niż 3 lata, musimy wtedy dokonać zwrotu ulgi, z jakiej skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie akcje i kasy fiskalnej toż konkretne przedsięwzięcie, jakiego będziesz wymagał się podjąć. Jeśli zakończenie działalności, oraz tymże samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, wystąpiło w sezonie szybszym niż 3 lata - będziemy musieli oddać ulgę, którą pozostali na kwotę fiskalną.