Zasady bezpieczenstwa na strzelnicy wojskowej

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą dokonać produkty brane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_bizerba_gsp_v/

Obecnie każde urządzenia wyprodukowane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z poradą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą informację są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru ważny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć więcej zawarte będące informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków dużego biura i zanurzać na granicę jego ofercie dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w przyrównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.