Znak miejsce zbiorki ewakuacji

Znak exit to określenie drzwi wyjścia ewakuacyjnego, które znajduje wykorzystanie we wszystkich obiektach obiektach budowlanych, na jakie zgodnie z obecnymi przepisami nałożono obowiązek odpowiedniego oznakowania wyjść, za pośrednictwem których przenosi się ewakuacja w razie wystąpienia zagrożenia (np. pożaru).

Takie oznaczenia poleca się wszędzie tam, gdzie mamy do postępowania z bogatszymi zbiorowiskami ludzi, tzn. w warsztatach pracy, w urzędach, w punktach kulturalno-rozrywkowych i fizycznych, bądź i w zakładach wielkopowierzchniowych. Do wyjścia oznaczonego po angielsku EXIT prowadzą wcześniej często inne ruchy w budów strzałek i oznaczenia schodów ewakuacyjnych. Prawidłowe oznaczenie drogi ewakuacyjnej ma fundamentalne znaczenie w spraw ratowania zdrowia i bycia osób, które znalazły się w okresie zagrożenia, zwiększając możliwość na szczęście ewakuacji.

Oznaczenie EXIT posiada charakterystyczny zielony kolor z białą oprawką i napisem, który ułatwia je w oczywisty sposób dostrzec podczas procesu ewakuacyjnego nawet z bardzo dalekiej odległości (20-25 metrów). Zostało ono sprawione z kolorowej folii samoprzylepnej z użyciem doskonałej klasy kleju, co daje mu wielką trwałość i wytrwałość w ciemnych warunkach czy z płyty PCV mocowanej za pomocą taśmy dwustronnej. Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego jest naklejane na ścianie w bloku najczęściej nad drzwiami, stanowiącymi rozwiązanie z wnętrza lub budynku. Folia, z której sprawiono oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego ma właściwości fotoluminescencyjne, dzięki którym świeci w ciemności, umożliwiając sprawną ewakuację nawet w dużych warunkach połączonych z wyłączeniem prądu bądź jeszcze z wielkim zadymieniem, które ogranicza widoczność.